Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 09.07.2014 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 04
RAPOR TARİHİ : 09.07.2014
İLGİ : Özel Kalem Müdürlüğü’nün 13.06.2014 tarih ve 508 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Özel Kalem Müdürlüğü yazısında; “Sancak Dostları Platformu ve Kardeş Belediyelerin katkıları ile 27 Ağustos – 4 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak olan Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ’ın bulunduğu Sancak Bölgesini gezmek, buradaki insanları tanımak, Sancak Bölgesinde sünnet edilecek 400 çocuğun sünnet şölenine katılmak ve “Ata Topraklarına Ziyaret” adı altındaki gezi programına Belediye Başkanı ve 9 Meclis Üyelerinin katılmaları ve masraflarının (yolluk ile harcırah) Belediye bütçesinden karşılanması hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 27 Ağustos – 4 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak olan Bosna-Hersek, Sırbistan ve Karadağ’ın bulunduğu Sancak Bölgesini gezmek, buradaki insanları tanımak, Sancak Bölgesinde sünnet edilecek 400 çocuğun sünnet şölenine katılmak ve “Ata Topraklarına Ziyaret” adı altındaki gezi programının 03 – 10 Eylül tarihleri arasında yapılması, Belediye Başkanı ve 11 Belediye Meclis Üyesinin katılması ve masraflarının (yolluk ile harcırah) Belediye bütçesinden karşılanması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Takdiri Meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Plan Bütçe Komisyonunun 09.07.2014 tarih ve 04 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.