Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.07.2014 tarih ve 07 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 07
RAPOR TARİHİ : 09.07.2014
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 5865 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.03.2014 tarih ve 251 sayılı yazısı.
Eyüp İlçesi Pirinççi Mahallesinde 6831 Sayılı Orman Yasasının 9.maddesi Orman Kadastro Komisyonlarınca orman tahdidi veya Kadastrosu yapılıp ilan edilerek kesinleşmiş yerlerde, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında tespit edilen aplikasyon-ölçü-çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi ve tapuya tescillerinin sağlanması bakımından kadastro ekibinde görev almak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi ilgi ile istenilmiştir.
Bu nedenle ekli listede belirtilen kişilerin konu edilen Pirinççi Mahallesinde 6831 Sayılı Orman Yasasına göre Orman Kadastro çalışmasında görev alması hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklif ekindeki listede belirtilen kişilerin Pirinççi Mahallesinde 6831 Sayılı Orman Yasasına göre Orman Kadastro çalışmasında görev alması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk Komisyonunun 09.07.2014 tarih ve 07 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmındaki “… teklif ekindeki listede belirtilen kişilerin Pirinççi Mahallesinde 6831 Sayılı Orman Yasasına göre Orman Kadastro çalışmasında görev alması” ifadesi “… ilgili mahalle muhtarlarının da onayı bulunan listede belirtilen kişilerin Pirinççi Mahallesinde 6831 Sayılı Orman Yasasına göre Orman Kadastro çalışmasında görev alması” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.