Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.07.2014 tarih ve 10 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 10
RAPOR TARİHİ : 09.07.2014
İLGİ : Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 07.07.2014 tarih ve 546 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yazısında; “T.C. Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı, Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen, TR10/14/YEN/0058 referans “Camilerde İşitme Halka Döngü Sistemi Kullanılarak Etkin İşitme Mekanizmasının Oluşturulması” isimli projemizin sürdürülmesine,
Projemizin uygulamasında idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, projede Eyüp Belediyesini temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Belediye Başkanı ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER’e yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; “Camilerde İşitme Halka Döngü Sistemi Kullanılarak Etkin İşitme Mekanizmasının Oluşturulması” isimli projenin sürdürülmesine ve Projenin uygulamasında idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, projede Eyüp Belediyesini temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Belediye Başkanı ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER’e yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk Komisyonunun 09.07.2014 tarih ve 10 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.