Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 17.06.2014 tarih ve 13 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU
Rapor No : 13
Rapor Tarihi : 17.06.2014
Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 67829661-310.01.04-S-596 sayı 29.05.2014 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
02.06.2014 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;
“Eyüp bölgesinde muhtelif planlarda Başkanlığımızın şifahi emri ile uygulamada yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi için, plan notlarında düzenleme yapılması istenmiş olup, bu kapsamda;
19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planının plan notlarından 43. maddesini
“PARSEL SAHİPLERİ TARAFINDAN TALEP EDİLMESİ HALİNDE, 1/5.000 ÖLÇEKLİ PLANDA VERİLEN YOĞUNLUK DEĞERLERİ (….KİŞİ/HA ) AŞILMADAN; PLAN YAPILANMA KOŞULLARININ, YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR YÖNETMELİĞİNDE BELİRLENEN MİNİMUM PİYES ÖLÇÜLERİNİ SAĞLAMADIĞI PARSELLERDE VEYA ADA EDÜTÜNDE BELİRLENMİŞ ÇEKME MESAFELERİ İÇERİSİNDE, PLANDA VERİLEN YAPILANMA KOŞULLARINI KULLANAMAYAN PARSELLERDE TAKS VE KAT ADEDİNDE DEĞİŞİKLİK YAPMAYA EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI YETKİLİDİR.” şeklinde değiştirilmesi,
22.09.2011 t.t.’li Eyüp Merkez I. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı, 22.07.2011 t.t.’li Eyüp Merkez II.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı ve 21.06.2012 t.t.’li 1/1000 Ölçekli Sadabat Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planı Plan Notlarına;
“EĞİMDEN DOLAYI AÇIĞA ÇIKAN 2. BODRUM KATTAN SONRAKİ BODRUM KATLAR İSKAN EDİLEMEZ. BU KATLARDA İMAR YÖNETMELİĞİ VE OTOPARK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE İSKAN DIŞINDA BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU HACİMLER VE OTOPARK ALANLARI DÜZENLENİR.” Eklenmesi,
22.07.2011 t.t.’li Eyüp Merkez II. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notlarına;
“BİTİŞİK NİZAMDA YAPI ADASI İÇERİSİNDE AYNI YOLDAN CEPHE ALAN PARSELLERE FARKLI BAHÇE ÇEKME MESAFESİ VERİLMEMEK ŞARTI İLE BAHÇE MESAFELERİNİ BELİRLEMEDE EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI YETKİLİDİR. ARKA BAHÇE HUSUSUNDA MERİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.” eklenmesi
17.12.2004 t.t.’li Rami Revizyon İmar Planı ve 02.07.1998 Eyüp Uygulama İmar Planı Plan Notlarına;
“BİTİŞİK NİZAM ÖN BAHÇESİ SIFIR OLARAK BELİRLENMİŞ KONUT ALANLARINDA BİTİŞİK NİZAMDA YAPI ADASI İÇERİSİNDE AYNI YOLDAN CEPHE ALAN PARSELLERE FARKLI BAHÇE ÇEKME MESAFESİ VERİLMEMEK ŞARTI İLE ÖN BAHÇEYİ BELİRLEMEDE EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI YETKİLİDİR. ARKA BAHÇE HUSUSUNDA MERİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.” eklenmesi teklif edilmiştir.
Söz konusu plan notlarının revize edilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli plan tadilat paftaları yazımız ekinde olup, konunun uygun görüldüğü takdirde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis’e havalesini” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde plan notlarında yapılan plan tadilatı teklifi ekli bilgi paftasında olduğu şekliyle tadilen oy birliğiyle uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.
Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;
İmar Komisyonunun 17.06.2014 tarih ve 13 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.