Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 17.06.2014 tarih ve 475 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları kapsamında, Belediyemizde sürdürülmekte olan KTM/87 sözleşme kodlu “Eyüp Turizmi Mobil ile Güçleniyor” projemizin; ekte yer alan meclis kararları doğrultusunda devam etmesine,
Projemizin uygulamasında idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, projede Eyüp Belediyesini temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Belediye Başkanı ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER’e yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 17.06.2014 tarih ve 475 sayılı “Eyüp Turizmi Mobil ile Güçleniyor” projesinin devam etmesi, projede Eyüp Belediyesini temsil ve ilzama, proje belgelerini imzalamaya, Belediye Başkanı ile birlikte ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER’e yetki verilmesi” ile ilgili yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.