Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 09.07.2014 tarih ve 06 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 06
RAPOR TARİHİ : 09.07.2014
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 5867 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi: İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 05.03.2014 tarih ve 253 sayılı yazısı.

Eyüp İlçesi Kemerburgaz-Mimarsinan Mahallesinde 6831 Sayılı Orman Yasasının 9.maddesi Orman Kadastro Komisyonlarınca orman tahdidi veya Kadastrosu yapılıp ilan edilerek kesinleşmiş yerlerde, vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında tespit edilen aplikasyon-ölçü-çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hataların düzeltilmesi ve tapuya tescillerinin sağlanması bakımından kadastro ekibinde görev almak üzere 6 (altı) adet bilirkişinin seçilmesi ve isimlerinin bildirilmesi ilgi ile istenilmiştir.
Bu nedenle ekli listede belirtilen kişilerin konu edilen Kemerburgaz-Mimarsinan Mahallesinde 6831 Sayılı Orman Yasasına göre Orman Kadastro çalışmasında görev alması hususunda yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklif ekindeki listede belirtilen kişilerin Kemerburgaz-Mimarsinan Mahallesinde 6831 Sayılı Orman Yasasına göre Orman Kadastro çalışmasında görev alması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Hukuk Komisyonunun 09.07.2014 tarih ve 06 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmındaki “… teklif ekindeki listede belirtilen kişilerin Kemerburgaz-Mimarsinan Mahallesinde 6831 Sayılı Orman Yasasına göre Orman Kadastro çalışmasında görev alması” ifadesi “… ilgili mahalle muhtarlarının da onayı bulunan listede belirtilen kişilerin Kemerburgaz-Mimarsinan Mahallesinde 6831 Sayılı Orman Yasasına göre Orman Kadastro çalışmasında görev alması” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.