Belediye Meclisinin 07.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 235 sayılı teklifi Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“İlgi: Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğünün 30.06.2014 tarih ve 81304023.17503.2014/23 sayılı talep yazısı.

Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ilgi yazısında güvenlik ve asayiş hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 adet Ford Connect, 1 adet binek otonun kendilerine tahsisini talep etmektedir.
5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinde “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda” (b) fıkrasında ise “Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir” denilmektedir.
Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden, Belediyemizin hizmet satınalma yoluyla kiralama yaparak, yakıt ihtiyacı, şoförlük hizmeti, trafik kazalarında zarar gören şahıslara karşı sorumlulukları Emniyet Müdürlüğünden, diğer tüm giderleri Belediyeden (kiraya veren şirketten) olmak üzere tahsisinin yapılabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesinin olurlarınıza arz ederim.”

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 235 sayılı “Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 7 adet Ford Connect, 1 adet binek otonun Belediyemizin hizmet satınalma yoluyla kiralama yaparak, yakıt ihtiyacı, şoförlük hizmeti, trafik kazalarında zarar gören şahıslara karşı sorumlulukları Emniyet Müdürlüğünden, diğer tüm giderleri Belediyeden (kiraya veren şirketten) olmak üzere tahsisi” ile ilgili yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.