Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar ve Hukuk Ortak Komisyonunun 09.07.2014 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.


İMAR VE HUKUK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 02
RAPOR TARİHİ : 09.07.2014
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 5864 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında; “Eyüp İlçesi Hasdal-Kemerburgaz-Yassıören Otobanı yanı Göktürk girişi Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Fidanlık olarak kullanılan yerde ekli krokide gösterilen alanın bisiklet yolu, yürüyüş parkuru ve peysaj alanı olarak kullanılması hususunda Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile Eyüp Belediye Başkanlığı arasında protokol yapılmasına veya söz konusu edilen alanda Mesire ile ilgili Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri sözleşme imzalamaya 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine ayrıca konu edilen yerlerde yatırım yapılabilmesi için 75.Maddenin a bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Takdiri meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

İmar ve Hukuk Ortak Komisyonunun 09.07.2014 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.