Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminde Meclis Üyesi Mehmet BOZKIR’ın sözlü önergesinde;

“Sayın başkan, değerli arkadaşlar Büyükşehir Belediyesinde de tatil olması sebebiyle Ağustos ayındaki meclis toplantılarımızın tatil edilmesini ve bir sonraki toplantının Eylül ayında yapılmasını talep ediyoruz.”

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Meclis Üyesi Mehmet BOZKIR’ın vermiş olduğu Ağustos ayının tatil olmasına ilişkin sözlü önergesi teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.