Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 225 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 225

Rapor Tarihi: 18.04.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 665, 666 sayı, 28.04.2015 tarihli yazıları ve 457, 481, 482, 604-605, 857, 858, 859, 847, 538, 542, 638, 634, 654, 641-642, 635-637, 736, 697, 698, 681, 668-667, 669, 653, 833, 834, 793, 837, 651-652, 764, 754-755, 838 sayı, 30.04.2015 tarihli yazıları

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.05.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen tekliflerde; 28.01.2015 t.t.li Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planına 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar, konu kısmında belirtilen Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazıları ile tarafımıza iletilmiş olup, Komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazlar ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi tadilen oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 225 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.