Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 224 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 224

Rapor Tarihi : 18.04.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 724, 725, 726, 727, 718, 719, 721, 722, 723, 705-707, 706-708, 711, 712, 702, 703-710, 704-709, 677, 678, 656, 657, 659, 647, 701, 679, 672-671, 673, 674, 889, 891-892, 691, 680, 631, 628, 626-627-630, 648, 646, 636, 888, 529, 614, 613, 612, 594, 584, 512, 505, 506, 508, 509, 845, 868-867,869, 870, 860, 760, 625, 616, 615, 741, 742, 743, 746, 787, 788, 789, 790, 791, 738, 739, 740, 825-826, 782, 783, 784, 785, 836, 830, 828, 827, 822, 765, 761, 762, 757, 758, 752, 753, 841, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 728, 729, 730, 732, 733, 735 sayı, 30.04.2015 tarihli ve 676, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 871, 794 sayı, 28.04.2015 tarihli yazıları

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.05.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen tekliflerde; 28.01.2015 t.t.li Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planına 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar, konu kısmında belirtilen Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazıları ile tarafımıza iletilmiş olup, Komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazlar ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi tadilen oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 224 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.