2016/73

Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/53

Eyüp, Göktürk 1 pafta, 1789 parsel sayılı yerin satış suretiyle değerlendirmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi

2016/71

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/69

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2015/145

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına ait Uygulama İmar Planına muhtelif parsellerin itirazı

2015/157

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına ait Uygulama İmar Planına muhtelif parsellerin itirazı

2016/72

İslam Araştırmaları Merkezi ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2015/100

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına ait Uygulama İmar Planına muhtelif parsellerin itirazı

2016/68

Eyüp Musiki Vakfı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi