2016/52

Eyüp, Rami Yeni Mahalle, 50 pafta, 268 ada, 17 parselin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına deviri

2016/53

Eyüp, Göktürk 1 pafta, 1789 parsel sayılı yerin satış suretiyle değerlendirmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesi

2016/68

Eyüp Musiki Vakfı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/69

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/70

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/71

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/72

İslam Araştırmaları Merkezi ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/73

Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/74

Eyüp Dostları Vakfı ile yapılacak protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi