Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 20.04.2016 tarih ve 9026 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“İlgi : 04/03/2016 tarihli ve 6779 sayılı yazı.

İlgi yazıda asayiş, güvenlik ve trafik hizmetlerinde kullanılmak üzere Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Eyüp Belediye Başkanlığının birlikte yürüttüğü etkin çalışma kapsamında yasak park ve trafik akışını engelleyen araçların çekilebilmesi için 1 adet çekici araca ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinde "Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda" (b) fıkrasında ise "Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir" denilmektedir.

Belediye Kanununun ilgili maddesine istinaden, Belediyemizin hizmet satınalma yoluyla kiralama yaparak, yakıt ihtiyacı, şoförlük hizmeti, trafik kazalarında zarar gören şahıslara karşı sorumlulukları Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğünden, diğer tüm giderleri Belediyeden ( kiraya veren şirketten) olmak üzere tahsisinin yapılabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. ”

KARAR :

Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 20.04.2016 tarih ve 9026 sayılı yazısına “tahsis amacının dışında kullanılmaması şartıyla” ifadesi eklenerek teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.