Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 04.05.2016 tarih ve 14 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

KARAR :

Plan Bütçe Komisyonunun 04.05.2016 tarih ve 14 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.