Belediye Meclisinin 02.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin Müdürlüklerden gelen teklifler bölümünde; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.04.2016 tarih ve 9124 sayılı yazısı Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

BAŞKANLIK MAKAMINA

“İlgi : 25/02/2016 tarihli ve 37271 sayılı yazı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgi yazısı ile eki imar planında gösterilen, Eyüp İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde yer alan ve kullanıma açık olan isimsiz sokağın ''Kestanelik Sokağı'' şeklindeki isim ile İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/02/2016 ve 271 nolu kararı ile kabul görülmüş.

Söz konusu talep ile Eyüp İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, "Kestanelik" Sokağı olarak Belediyemizin tavsiye niteliğinde alınacak Meclis Kararı istenmiştir, karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine olurlarınızı arz ederim.”

KARAR :

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.04.2016 tarih ve 9124 sayılı “Eyüp İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi'nde yer alan ve kullanıma açık olan isimsiz sokağa "Kestanelik" sokak isminin verilmesi” ile ilgili yazısı teklif karar olarak oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.