Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Tarife Komisyonunun 04.05.2016 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

TARİFE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 02

RAPOR TARİHİ: 04.05.2016

İLGİ : Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 30.04.2016 tarih ve 9937 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısında;

“2016 yılı içerisinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Asansörlerin periyodik kontrol ücretleri tarife tekliflerimizin yazımız ekinde olup;

Tarife Teklifimizin Belediye meclisince müzakere edilmek üzere yazımızın Meclise havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 2016 yılı asansörlerin periyodik kontrol ücretleri tarife tekliflerinin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Tarife Komisyonunun 04.05.2016 tarih ve 02 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmındaki “2016 yılı asansörlerin periyodik kontrol ücretleri tarife tekliflerinin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü...” ifadesi “2016 yılı asansörlerin periyodik kontrol ücretleri tarife tekliflerinin 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü...” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.