Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 223 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 223

Rapor Tarihi: 18.04.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 802-803,874,885,856,491 sayı, 28/04/2015 tarihli ve 768,767,766,844,756,770,773,769,839,751,748 749,795,831,655,650,699,792,898,

639,875,886,862,863,854,848,624,532,846,490, 842-843, 901 sayı, 30/04/2015 tarihli yazıları

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.05.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen tekliflerde; 28.01.2015 t.t.li Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planına 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar, konu kısmında belirtilen Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazıları ile tarafımıza iletilmiş olup, Komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazlar ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi tadilen oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 223 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.