Belediye Meclisinin 05.05.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Mayıs ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 222 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 222

Rapor Tarihi : 18.04.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 873, 877, 883 sayı ve 28.04.2015 tarihli

yazıları ile , 557, 552, 558, 571, 576, 592, 583, 585-586-587-588, 603, 621, 623, 629, 530, 849, 533, 534, 850, 851, 853, 855, 861, 872, 876, 881, 882, 890, 894, 899-900, 456, 468, 478, 479, 480, 483, 484, 486, 485, 487, 488, 503, 504, 510, 511, 832, 829, 801, 771, 750, 840, 688, 690, 692-693-694, 695, 717, 720, 731, 734, 737, 745-775, 507, 547 sayı ve 30.04.2015 tarihli yazıları

KOMİSYON İNCELEMESİ

04.05.2015 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen tekliflerde; 28.01.2015 t.t.li Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planına 16.03.2015-16.04.2015 tarihleri arasında yasal askı süresi içinde yapılan itirazlar, konu kısmında belirtilen Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazıları ile tarafımıza iletilmiş olup, Komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu itirazlar oy çokluğu ile uygun görülmemiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 18.04.2016 tarih ve 222 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.