Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve Tarife Ortak Komisyonunun 21.07.2016 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK VE TARİFE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 02

RAPOR TARİHİ : 21.07.2016

İLGİ : Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.06.2016 tarih ve 15895 sayılı yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : a) 08.01.2015 tarih ve 2014/334 Karar sayılı Meclis Kararı

b) 07.12.2015 tarih ve 2015/433 Karar sayılı Meclis Kararı

İlgi (a) ve İlgi (b) sayılı Meclis kararlarıyla Belediyemize ait Sosyal Tesislerde uygulanması uygun görülen indirim oranları, uygulama esnasında kargaşaya neden olduğundan, söz konusu Meclis kararlarının iptal edilerek indirim oranlarının aşağıdaki şekilde tekrar düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Belediyemize ait olup ESBAŞ tarafından işletilmekte olan, Belediyemiz Sosyal Tesislerinde; Belediye Meclis Üyelerimize, tüm Belediye çalışanlarımıza, iştiraki çalışanlarımıza, Eyüp Mahalle Muhtarlarımıza, 1. derece Şehit yakınlarına, Gazi ve Engelli vatandaşlarımıza Kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri suretiyle; 8 kişiye kadar % 20, 8 kişiden sonrasına ise % 10 indirim uygulanması, Belediyemiz Sosyal Tesislerine araç girişlerinde ücret alınmaması, ESBAŞ tarafından işletilmekte olan otoparklarda 8 saate kadar ücretsiz hizmet verilmesi hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin müdürlüğüne iadesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Tarife Ortak Komisyonun 21.07.2016 tarih ve 02 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.