Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.07.2016 tarih ve 238 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No : 238

Rapor Tarihi : 21.07.2016

Konu : Plan ve Proje Müdürlüğü’nün E.16596 sayı, 01.07.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

11.07.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 01/07/2016 tarihli ve 16532 sayılı yazısında "Eyüp sınırları içerisinde güvenliğin arttırılması, yapıların güvenliğinin sağlanması için, ilçe genelindeki meri 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına "Kamuya ait yapılar ve 500 m2'den büyük inşaat alanına sahip yapılarda dış güvenlik kamera tesisatı yapılması zorunludur." maddesinin eklenmesi hususunda gereğini ..." denilmektedir. Tarafımızca ilgi yazı doğrultusunda hazırlanan 19.03.2005 t.t.'li Alibeyköy Uygulama İmar Planı, 17.12.2004 t.t.'li Rami Revizyon İmar Planı, 02.07.1998 t.t.'li Eyüp Uygulama İmar Planı, 09.05.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli I.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı, 09.04.2012 t.t.'li Kemerburgaz Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı, 19.06.2003 t.t.'li Göktürk Uygulama İmar planı, 21.06.2012 t.t.'li 1/1000 ölçekli Sadabat Etkileşim Geçiş Alanı Uygulama İmar Planı, 22.09.2011 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp I.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı ve 22.07.2011 t.t.'li 1/1000 ölçekli Eyüp Merkez II.Etap Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişiklik paftaları yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini ….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifini oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonun 21.07.2016 tarih ve 238 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.