Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 21.07.2016 tarih ve 237 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 237

Rapor Tarihi: 21.07.2016

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün E.16572 sayı, 01.07.2016 tarihli yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

11.07.2016 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

“Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 30/06/2016 tarihli ve 16443 sayılı yazısında "İlçe sınırları içerisinde yaşanan çöp toplama sistemine katkı sağlaması için Kemerburgaz ve Göktürk Bölgesindeki meri 1/1000 ölçekli planlara "2.000 m² ve üzeri parsellerde, parsel dahilinde bina giriş-çıkış ve otopark giriş-çıkışını etkilemeyecek şekilde parsel malikleri tarafından belediyenin atık toplama sistemine uygun yeraltı çöp konteynırı yapılması hususunda Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilidir." Ve Alibeyköy Uygulama İmar Planı planına "750 m² ve üzeri parsellerde, parsel dahilinde bina giriş-çıkış ve otopark giriş-çıkışını etkilemeyecek şekilde parsel malikleri tarafından belediyenin atık toplama sistemine uygun yeraltı çöp konteynırı yapılması hususunda Eyüp Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilidir" plan notu maddelerinin eklenmesi hususunda gereğini ..." denilmektedir. Tarafımızca ilgi yazı doğrultusunda hazırlanan 09.05.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli I.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı, 09.04.2012 t.t.'li Kemerburgaz Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı, 19.06.2003 t.t.'li Göktürk Uygulama İmar planı ve 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı plan notu değişiklik paftaları yazımız ekinde olup, uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini….” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifini oy birliği ile uygun görmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonun 21.07.2016 tarih ve 237 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.