2016/93

1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı plan tadilatına itiraz

2016/111

Eyüp İlçesi, Odayeri Köyü 1/1000 ölçekli plan çalışması

2016/117

Belediyemiz Sosyal Tesislerinde indirim oranları (Müdürlüğüne iade)

2016/119

09.05.2010 t.t.'li 1/1000 ölçekli I.Etap Kemerburgaz Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı, 09.04.2012 t.t.'li Kemerburgaz Bir Kısmına Ait Uyg. İmar Planı, 19.06.2003 t.t.'li Göktürk Uygulama İmar planı ve 19.03.2005 t.t.'li 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği

2016/121

Eyüp sınırları içerisinde güvenliğin arttırılması, yapıların güvenliğinin sağlanması için, ilçe genelindeki meri 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına "Kamuya ait yapılar ve 500 m2'den büyük inşaat alanına sahip yapılarda dış güvenlik kamera tesisatı yapılması zorunludur." maddesinin eklenmesi

2016/132

Eyüp, Alibeyköy ve Çırçır Mahalleleri 768 ada ve 807 adaya ilişkin Uygulama İmar Planı plan tadilatı

2016/134

Eyüp İlçesi, İslambey Mahallesi 25 ada 10-11 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan değişikliği

2016/136

Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesi 87 pafta, 53 ada, 3 parselin kullanım hakkının 2 yıllığına Alibeyköy Spor Klubüne verilebilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi

2016/137

2016-2017 Eğitim ve Öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere Kırtasiye Kupon Desteği verilmesi