Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonunun 07.09.2016 tarih ve 07 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK + EĞİTİM VE GENÇLİK ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 07

RAPOR TARİHİ: 07.09.2016

İLGİ: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 02.09.2016 tarih ve 21114 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yazısında; “İlçemiz sınırları dahilinde ikamet eden 1., 2., 3., 4. ve 5., 6., 7., 8. sınıf ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim hayatı başlangıcı ve süresince olumlu motive edilmesi, gerekse maddi imkanı kısıtllı olan öğrencilere katkı sağlanması anlamında "Kırtasiye Kupon Desteği" ; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun (13) , (14b) ve (15a) maddeleri uyarınca 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 30.-TL (otuztürklirası) ; 5., 6., 7., ve 8. sınıf öğrencilerine 45.-TL (kırkbeştürklirası) "Kırtasiye Kupon Desteği" sağlanması hususunun uygun görülmesi halinde karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havale edilmesi hususunu;

Olur'larınıza arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun (13), (14b) ve (15a) maddeleri uyarınca 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerine 30.-TL (otuztürklirası); 5., 6., 7., ve 8. sınıf öğrencilerine 45.-TL (kırkbeştürklirası) "Kırtasiye Kupon Desteği" sağlanmasının kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Eğitim ve Gençlik Ortak Komisyonun 07.09.2016 tarih ve 07 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.