Belediye Meclisinin 08.09.2016 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 3. toplantı dönemi Eylül ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve Tarife Ortak Komisyonunun 07.09.2016 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından meclise hitaben okundu.

HUKUK VE TARİFE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 03

RAPOR TARİHİ : 07.09.2016

İLGİ : Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.09.2016 tarih ve 21154 sayılı yazısı ve 05.09.2016 tarihli Meclis Üyeleri Önder BENZEŞ, Hüseyin ÇELİK, Ergun ÇAKIR, Orhan Cem UÇAK’ın vermiş oldukları yazılı önerge.

KOMİSYON İNCELEMESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü yazısında;

“ İlgi : 2014/334 ve 2015/433 sayılı Meclis kararları.

İlgi sayılı Meclis kararlarıyla, Belediyemize ait Sosyal Tesislerde uygulanması uygun görülen indirim oranlarının aşağıdaki şekilde tekrar düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Belediyemize ait olup ESBAŞ tarafından işletilmekte olan, Belediyemiz Sosyal Tesislerinde; Tüm Belediye çalışanlarımıza, iştiraki çalışanlarımıza, Eyüp Mahalle Muhtarlarımıza, Adliye personeline, 1. derece Şehit yakınlarına, Gazi ve Engelli vatandaşlarımıza Kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri suretiyle; 8 kişiye kadar %20, 8 kişiden sonrasına ise %10 indirim uygulanması, Belediyemiz Sosyal Tesislerine araç girişlerinde ücret alınmaması, ESBAŞ tarafından işletilmekte olan otoparklarda 8 saate kadar ücretsiz hizmet verilmesi hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

Meclis Üyeleri Önder BENZEŞ, Hüseyin ÇELİK, Ergun ÇAKIR, Orhan Cem UÇAK’ın vermiş oldukları yazılı önergede “Görüşülmekte olan, Belediye Sosyal tesislerinde indirim oranları konulu meclis teklifinde bahsedilen kurum ve kuruluşlar arasına Emniyet Teşkilatı mensuplarımız ve Milli Eğitim personelimizin de ilave edilmesi hususunu arz ederiz. 05.09.2016””denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemize ait olup ESBAŞ tarafından işletilmekte olan, Belediyemiz Sosyal Tesislerinde; Tüm Belediye çalışanlarımıza, iştiraki çalışanlarımıza, Eyüp Mahalle Muhtarlarımıza, Adliye personeline, Emniyet Teşkilatı mensuplarımıza, Milli Eğitim personelimize, 1. derece Şehit yakınlarına, Gazi ve Engelli vatandaşlarımıza Kurum kimlik kartlarını ibraz etmeleri suretiyle; 8 kişiye kadar %20, 8 kişiden sonrasına ise %10 indirim uygulanması, Belediyemiz Sosyal Tesislerine araç girişlerinde ücret alınmaması,

Tüm Belediye çalışanlarımıza, iştiraki çalışanlarımıza, Eyüp Mahalle Muhtarlarımıza, 1. derece Şehit yakınlarına, Gazi ve Engelli vatandaşlarımıza ESBAŞ tarafından işletilmekte olan otoparklarda 8 saate kadar ücretsiz hizmet verilmesinin kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Tarife Ortak Komisyonun 07.09.2016 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.