Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 109 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 109

RAPOR TARİHİ: 06.06.2017

İLGİ: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 18.05.2017 tarih ve 10244 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yazısında; “Eyüp İlçesi Genelindeki Parkların Bakım ve Temizlik İşi'ne ait bakım ihalesi 30.12.2017 tarihinde bitecektir.Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri:5393 sayılı kanunun 67.Maddesinde Belediyede Belediye Meclisnin, Belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park bahçe, kaldırım, havuz bakımı ve tamiri, kontrollük temizlik...le ilgili işler süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere üçüncü şahıslara gördürülebilir denilmektedir.

İlçemiz Sınırları Dahilinde Eyüp İlçesi Genelindeki Parkların Bakım ve Temizlik İşi'ne ait bakım ihalesi 30.12.2017 tarihinde bitecektir. Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri: 5393 sayılı kanunun 67. Maddesinde Belediyede Belediye Meclisnin, Belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park bahçe, kaldırım, havuz bakımı ve tamiri, kontrollük temizlik...le ilgili işler süresi ilk mahalli idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere üçüncü şahıslara gördürülebilir denilmektedir.

İlçemiz Sınırları Dahilinde "Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik İşi"nin sürekliliği ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla 01.01.2018-30.09.2019tarihleri arasında 21 ay süre ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre ihale edilebilmesi hususunun Makamınızca da uygun görülmesi halinde karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. hususunun Makamınızca da uygun görülmesi halinde karar alınması için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; "Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik İşi"nin sürekliliği ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla 01.01.2018 – 30.09.2019 tarihleri arasında 21 ay süre ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19. Maddesine göre ihale edilebilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 109 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.