Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.06.2017 tarih ve 112 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 112

RAPOR TARİHİ: 07.06.2017

İLGİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25.05.2017 tarih ve 10671 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü yazısında;

“Müdürlüğümüzün 2016 yılı İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Geliştirme çalışmaları kapsamında belediyemiz müdürlüklerinin organizasyon yapıları, alt hizmet birimleri revize edilerek unvan standardizasyonu sağlanmış olup müdürlüklerimizin mevcut yönetmelikleri yeni yapıya uygun hale getirilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Bu kapsamda, 21 müdürlük yönetmeliğinin güncellenmesi için yazımızın havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.06.2017 tarih ve 112 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.