2017/140

Demir Korkuluk yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması

2017/122

Eyüp, Karadolap Mahallesi, 735 ve 736 adaların istikametinin birleştirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli planı tadilatı

2017/123

Eyüp, Cezrikasım Mahallesi, 65 ada, 63 parsel ile 62 parsel ve 15 parsellerde plan değişikliği

2017/132

Eyüp, Düğmeciler Mahallesi, 1003 ada, 1 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı

2017/137

Asfalt Kaplama ve Yama yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması

2017/138

Prestij Cadde yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması

2017/139

Muhtelif Sokaklarda Bordür ve Tretuvar yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması

2017/141

Kamu Yapıları Bakım ve Onarım yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması

2017/142

Yağmursuyu Hattı yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılması

2017/143

Eyüp İlçesi Genelindeki Park ve Yeşil Alanların Bakım ve Temizlik İşi ihale onayı