Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Haziran ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 108 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 108

RAPOR TARİHİ: 06.06.2017

İLGİ: Yazı İşleri Müdürlüğünün 03.06.2017 tarih ve 11372 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü yazısında; “5393 sayılı Belediye Kanununun 74. Maddesine istinaden Belediyeler; Belediye Meclisinin karar almasıyla yurt dışındaki Belediyeler ve Mahalli İdari Birlikleriyle karşılıklı işbirliği ve kardeş şehir ilişkisi kurabilmektedir.

İlgili kanuna istinaden; Makedonya Cumhuriyeti, Gostivar Belediyesi ile Belediyemiz arasında karşılıklı sosyal-kültürel, sanatsal, turizm, ekonomi, spor ve mesleki alanlarda bilgi alışverişi ve işbirliğinde bulunarak ilişkilerin geliştirilmesi, kardeş şehir olunması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda karar alınabilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Makedonya Cumhuriyeti, Gostivar Belediyesi ile Belediyemiz arasında karşılıklı sosyal-kültürel, sanatsal, turizm, ekonomi, spor ve mesleki alanlarda bilgi alışverişi ve işbirliğinde bulunarak ilişkilerin geliştirilmesi, kardeş şehir olunması ve işbirliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 06.06.2017 tarih ve 108 sayılı raporunun Komisyon Görüşü kısmına “İçişleri Bakanlığının onayı alınmak üzere” ifadesinin eklenmesiyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.