Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.02.2015 tarih ve 26 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 26
RAPOR TARİHİ : 02.02.2015
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.01.2015 tarih ve 291 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“İlgi : Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü’nün 14.01.2005 tarih ve 895 sayılı yazısı.
Eyüp İlçesi Düğmeciler Mahallesi mülkiyeti Vakıflar İdaresi adına olan 24 pafta, 186 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı Kara Süleyman Tekkesinin sosyal ve kültürel hizmetlerde kullanılmak üzere Belediye Başkanlığımıza tahsisi uygun görüldüğü ilgi yazıda belirtilerek yazı ekindeki protokolün imzalanması istenilmiştir.
Bu nedenle tahsisi uygun görülen 24 pafta, 186 ada, 3 parselde kayıtlı Kara Süleyman Tekkesinin tahsis alınması hususunda düzenlenen protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin (g) bendi uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini;
Olurlarınıza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi Düğmeciler Mahallesi mülkiyeti Vakıflar İdaresi adına olan 24 pafta, 186 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı Kara Süleyman Tekkesinin tahsisi alınması hususunda düzenlenecek protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin (g) bendi uyarınca Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 02.02.2015 tarih ve 26 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.