Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 02.02.2015 tarih ve 27 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 27
RAPOR TARİHİ : 02.02.2015
İLGİ : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23.01.2015 tarih ve 292 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında;
“Eyüp İlçesi dahilinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan aşağıda ada/ parseli belirtilen taşınmazların 4706 Sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devri sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenen protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesine arz ederim.

Göktürk Merkez Mahallesi 144 ada, 3 parsel 497,32m2;
Göktürk Merkez Mahallesi 140 ada, 7 parsel 151,91m2
Göktürk Merkez Mahallesi 144 ada, 5 parsel 299,83m2
Göktürk Merkez Mahallesi 145 ada, 2 parsel 108,12m2
Üçşehitler-İslambey Mahallesi 216 ada, 18 parsel 183,00m2
Üçşehitler-İslambey Mahallesi 192 ada, 35 parsel 263,70m2
Üçşehitler-İslambey Mahallesi 219 ada, 3 parsel 300,00m2
Üçşehitler-İslambey Mahallesi 970 ada, 5 parsel 398,17m2” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Eyüp İlçesi dahilinde mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan yukarıda ada/parseli belirtilen taşınmazların 4706 Sayılı Kanunun 5.Maddesine göre Belediyemiz adına devri sağlanması için İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı ile düzenlenen protokolün imzalanması için 5393 Sayılı Kanunun 38.maddesinin g bendine göre Belediye Başkanına yetki verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk Komisyonunun 02.02.2015 tarih ve 27 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.