Belediye Meclisinin 05.02.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 04.02.2015 tarih ve 10 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 10
RAPOR TARİHİ : 04.02.2015
İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.01.2015 tarih ve 320 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü yazısında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesinde “Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasındaki aktarmalar meclis kararı ile yapılır” denilmektedir.
Yukarıdaki açıklamaya istinaden Belediyemiz Sosyal Yardım Müdürlüğünden gelen talep doğrultusunda, Sağlık İşleri Müdürlüğü Bütçesi 03 5 9 90 kodundan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesine 500.000,00.-TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesi 03 02 09 01 kodundan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesine 1.000.000,00.-TL, Zabıta Müdürlüğü bütçesi 03 05 09 90 kodundan İşletme Müdürlüğü bütçesine 2.000.000,00.-TL aktarma yapılabilmesi için;
Bu konuda bir karar alınmak üzere yazımızın Belediyemiz Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Sosyal Yardım Müdürlüğünden gelen talep doğrultusunda, Sağlık İşleri Müdürlüğü Bütçesi 03 5 9 90 kodundan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesine 500.000,00.-TL, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bütçesi 03 02 09 01 kodundan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesine 1.000.000,00.-TL, Zabıta Müdürlüğü bütçesi 03 05 09 90 kodundan İşletme Müdürlüğü bütçesine 2.000.000,00.-TL aktarma yapılması komisyonumuzca uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Plan Bütçe Komisyonunun 04.02.2015 tarih ve 10 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.