Belediye Meclisinin 09.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminde 2019 yılı Faaliyet Raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise okunarak bilgi verildi.

Gruplar adına konuşmalar yapıldıktan sonra Belediye Başkanı tarafından tenkitlere cevap verildi. Yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

KARAR :

2019 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde 12 ret oyu, 19 kabul oyu ile 2019 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.