Belediye Meclisinin 06.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 1. birleşiminin 1. maddesinde yer alan ve bir yıl süre ile görev yapacak olan Encümen üyeliği için aday belirlenmesi istendi.

Güven İLDİRİM, Zehra Purde MUTİ, Adem UÇAR, Nilgül ESENTEPE, Veli GÜNGÖR ve Emine ÇELİK aday olarak önerildi.

Yapılan gizli oylama neticesinde;

Encümen Üyeliğine;

Güven İLDİRİM 23 oy,

Zehra Purde MUTİ 21 oy,

Adem UÇAR 20 oy alarak seçilmişlerdir.