Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 24 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+ PLAN BÜTÇE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 24

RAPOR TARİHİ: 07.07.2020

İLGİ: İşletme Müdürlüğünün 21.05.2020 tarih ve 9884 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğünün yazısında; “Bilindiği üzere, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ayrıca Ülkemizide etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-19) salgınından vatandaşları korumak ve virüs yayılımını engellemek amacıyla Devletimiz tüm kurumlarıyla önlemler almaya devam etmektedir.

Bu kapsam da 16/04/2020 tarih ve 7244 sayılı "yeni koronavirüs (covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun" yayınlanmış olup, bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması başlıklı 1. maddesinin (ç) bendi "Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez" denilmektedir.

Bu nedenle ilçemiz sınırları dahilinde bulunan işyerleri için uygulanan ecrimisil ve kira işlemleri için 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımların 3 (üç) ay ertelenmesi, söz konusu ertelenen alacakların, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faizi uygulanmadan tahsil edilmesine, ayrıca faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerinde faaliyette bulunulmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi için, karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İlçemiz sınırları dahilinde bulunan işyerleri için uygulanan ecrimisil ve kira işlemleri için 7244 sayılı Kanunun 1/ç bendi gereğince 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımların 3 (üç) ay ertelenmesi, söz konusu ertelenen alacakların, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faizi uygulanmadan tahsil edilmesine, ayrıca faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerinde faaliyette bulunulmadığı döneme ilişkin olarak kira bedellerinin tahsil edilmemesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Plan Bütçe Ortak Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 24 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız