Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Hukuk Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 20 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 20

RAPOR TARİHİ: 07.07.2020

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.07.2020 tarih ve 12505 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : a) 25.06.2020 tarihli ve 436305 sayılı yazı.

b) 29.06.2020 tarihli ve 57133 sayılı yazı.

Mülkiyeti 334345/343334 hisse ile (3.343,45 m2) Maliye Hazinesi'ne, 8989/343334 (89,89 m2) hisse ile Eyüpsultan Belediyesi'ne ait olan Alibeyköy-Akşemsettin mahallesi 124 ada 28 (eski 25) parsel sayılı 3.433,34 m2 yüzölçümlü taşınmaz 19.03.2005 t.t.li 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planı'nda dini tesis alanında kalmakta olup, halihazırda üzerinde Selimpaşa Camii bulunmaktadır.

Eyüpsultan İlçe Müftülüğü'nün ilgi yazısında taşınmazın plan amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı-Eyüpsultan İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmesi talep edilmektedir. Ayrıca Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi ilgi (b) yazısı ile taşınmazdaki Maliye Hazinesi'ne ait hissenin Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis yapılmak üzere işlem başlatıldığı belirtilerek idaremiz görüşü istenilmiştir.

TALEP/SONUÇ: Meri imar planında dini tesis alanında kalan ve üzerinde Selimpaşa Camii'nin bulunduğu Alibeyköy-Akşemsettin mahallesi 124 ada 28 (eski 25) parsel sayılı 3.433,34 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 8989/343334 (89,89 m2) Eyüpsultan Belediyesi hissesinin plan amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı-Eyüpsultan İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendine göre karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim..” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) ve 75. maddesinin (d) bendine göre meri imar planında dini tesis alanında kalan ve üzerinde Selimpaşa Camii'nin bulunduğu Alibeyköy-Akşemsettin mahallesi 124 ada 28 (eski 25) parsel sayılı 3.433,34 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki 8989/343334 (89,89 m2) Eyüpsultan Belediyesi hissesinin plan amacı doğrultusunda kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı-Eyüpsultan İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 20 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.