Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde İmar Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 17 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 17

Rapor Tarihi: 07.07.2020

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11977 sayı, 25.06.2020 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.07.2020 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

İlgi: 25.06.2020 tarih, 11977 sayılı Plan ve Proje Müdürlüğü yazısı ile “21.07.2014 t.t'li 1/1000 ölçekli Eyüpsultan İlçesi 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı sınırlarında bulunan 134 Ada 47 Parsel için;

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü belediyemize; aile sağlığı merkezlerinin COVID-19 pandemisinde halk sağlığının korunmasında önemli görev üstlendiği, idarelerince yapılan değerlendirmede ilçemiz Nişancı mahallesinde yeni bir aile sağlığı merkezine ihtiyaç duyulduğunu belirtmiş, ilgili taşınmazın Dr. Yavuz KALAYCI'nın adının verileceği bir aile sağlığı merkezi yapılmak üzere idarelerine tahsis edilmesi talep edilmiştir.

Bu talep üzerine Etüd Proje Müdürlüğümüz; söz konusu parsel için Aile Sağlığı Merkezi projesi hazırlamış ve hayata geçirilebilmesi için, diğer planlarımızda bulunan "Park Ve Yeşil Alanların İçinde Taban Alanı 150 m²'yi Geçmeyen Ve Maksimum 3 Katlı Her Mahallede Kamu Eliyle Semt Konakları, Muhtarlık Yapılabilir." şeklindeki plan notunun söz konusu parselde geçerli olmak suretiyle eklenmesi yönünde plan tadilatı talep etmiştir.

Müdürlüğümüzce İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ve Etüd Proje Müdürlüğümüzün talepleri değerlendirilmiş olup, 134 ada 47 parsel için;

1. PLAN TASDİK SINIRI 134 ADA 47 PARSELİ KAPSAMAKTA OLUP, PARK ALANIDIR.

2. PARK VE YEŞİL ALANLARIN İÇİNDE TABAN ALANI 150 M²'Yİ GEÇMEYEN VE MAKSİMUM 3 KATLI HER MAHALLEDE KAMU ELİYLE SEMT KONAKLARI, MUHTARLIK YAPILABİLİR.

3. AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MERİ İMAR YÖNETMELİĞİ VE MERİ PLAN HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.

şeklinde plan notları yazılarak plan tadilatı teklifi hazırlanmıştır.

TALEP/SONUÇ: 21.07.2014 t.t'li 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı, 134 Ada 47 Parsel Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezine İlişkin Plan Tadilatına ilişkin plan paftası ve raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: 21/07/2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli “Eyüpsultan İlçesi 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı”na ait 134 Ada 47 Parsel Dr. Yavuz Kalaycı Aile Sağlığı Merkezine İlişkin plan notu tadilatı teklifi incelenmiş olup; oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

KARAR :

İmar Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 17 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.