Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Hukuk+Çevre Ortak Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 03 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE ÇEVRE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 03

RAPOR TARİHİ: 07.07.2020

İLGİ: Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 17.06.2020 tarih ve 11382 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yazısında; “Kemerburgaz Mimarsinan Mah. 2. Atmaca Sokakta yapılan parka "Kemerburgaz Yaşam Parkı" ismi verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın belediye meclisine havale edilmesini olurunuza arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Kemerburgaz Mimarsinan Mah. 2. Atmaca Sokakta yapılan parka "Kemerburgaz Yaşam Parkı" ismi verilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk+Çevre Ortak Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 03 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.