Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde İmar Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 16 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 16

Rapor Tarihi: 07.07.2020

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 11979 sayı, 25.06.2020 tarihli yazısı.

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.07.2020 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen teklifte;

"İlgi : a) 11.10.2017 tarihli ve 22308 sayılı yazı.

b) 10.03.2018 tarihli ve 5949 sayılı yazımız.

c) 30.03.2018 tarihli ve 8464 sayılı yazı.

İlgi a) yazı eki 05.10.2017 tarih ve 2017/167 sayılı Eyüp Belediye Meclis Kararı Komisyon görüşünde "Komisyonumuzun yapmış olduğu incelemeler neticesinde 04.02.2016 tarih ve 2015/420 sayılı Eyüp Belediye Meclis Kararı doğrultusunda hazırlanan 13.09.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği'nin itiraz kapsamında değerlendirilen teklifi oybirliğiyle tadilen uygun görülmüştür." denilmektedir.

Söz konusu plan değişikliği ilgi b) yazı ile İBB'ye sevk edilmiş olup, ilgi c) yazıda "...meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik teklifi sunulmasının, bağlı imar planı yetkisi dışında olması ve 1/1000 ölçekli teklif plan değişikliğinin meri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına aykırı nitelik taşıması nedeniyle 5216 sayılı yasanın 7b ve 14. Maddeleri kapsamında değerlendirilememektedir." denilmektedir.

Söz konusu alana ait dere ve dere koruma bandına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği İBB tarafından hazırlanmış olup, İBB'nin 12.10.2018 tarih ve 1636 sayılı meclis kararı ile uygun görülmüştür.

13.09.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine gelen itirazlar ve İBB'nin 12.10.2018 tarih ve 1636 sayılı meclis kararına istinaden 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmıştır.

TALEP/SONUÇ: 13.09.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliğine gelen itirazlar ve İBB'nin 12.10.2018 tarih ve 1636 sayılı meclis kararına istinaden hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı teklifi ile ilgili plan değişiklik paftaları ve plan açıklama raporu yazımız ekinde olup uygun görülmesi halinde 3194 sayılı yasanın 8b maddesine göre Meclis'e havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzun yapmış olduğu inceleme neticesinde: 13.09.2014 t.t.li 1/1000 ölçekli Davutpaşa Mevkii Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği oybirliği ile kabul edilmiştir. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 16 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız