Belediye Meclisinin 08.07.2020 tarihinde yapılan 8. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Temmuz ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde Hukuk Komisyonunun 07.07.2020 tarih ve 19 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 19

RAPOR TARİHİ: 07.07.2020

İLGİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.05.2020 tarih ve 12306 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün yazısında;

“İlgi : 25.06.2020 tarihli ve 11970 sayılı yazı.

Eyüpsultan ilçesi Kısırmandıra-Işıklar mahallesi 332 parsel sayılı 274,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz Belediyemiz mülkiyetinde bulunmaktadır. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün ilgi yazısında söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planının bulunmadığı, 15.10.2012 t.t.li 1/5000 ölçekli İhsaniye Işıklar Köyü Nazım İmar Planı'nda konut alanında kalmakla birlikte söz konusu Nazım İmar Planı'nın İstanbul 3. İdare Mahkemesinin 2016/1268 esas, 2017/7 karar sayılı, yine aynı mahkemenin 2017/2123 esas, 2017/2494 karar sayılı kararları ile iptal edildiği, bu nedenle 332 parseli de kapsayan alanda söz konusu nazım imar planının da meri olmadığı bildirilmiştir. Taşınmaz kadastral parsel olup, imar uygulaması görmemiştir.

TALEP/SONUÇ: Eyüpsultan ilçesi Kısırmandıra-Işıklar mahallesi 332 parsel sayılı 274,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yoluyla değerlendirilmesi hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendine göre karar alınmak üzere yazımız ve eklerinin Belediye Meclisi'ne havalesini arz ederim..” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. maddesinin (e) bendine göre Eyüpsultan ilçesi Kısırmandıra-Işıklar mahallesi 332 parsel sayılı 274,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yoluyla değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonun 07.07.2020 tarih ve 19 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız