Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 05 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 05
RAPOR TARİHİ : 07.04.2015
İLGİ : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 241 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısında; “İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Eyüp Belediyesi tarafından sunulan “Eyüp Film Akademisi” başlıklı projede kurumumuz proje sahibi olarak yer alacaktır.
İSTKA ile destek sözleşmesi imzalanması için kurumun en üst amiri olan Belediye Başkanına projenin uygulanmasında idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, proje belgelerini imzalamaya, Başkan ile birlikte Eyüp Belediyesini temsil ve ilzama ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER’e yetki verilmesi hususunun makamınızca da uygun görüldüğü takdirde Meclise takdimini tensiplerinize arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Eyüp Belediyesi tarafından sunulan “Eyüp Film Akademisi” başlıklı projede İSTKA ile destek sözleşmesi imzalanması için kurumun en üst amiri olan Belediye Başkanına projenin uygulanmasında idari ve teknik kolaylık sağlamak amacıyla, proje belgelerini imzalamaya, Başkan ile birlikte Eyüp Belediyesini temsil ve ilzama ve gerektiğinde ayrı olmak üzere ilgili Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan KOÇER’e yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 05 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.