Belediye Meclisinin 09.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 3. Birleşiminde 2014 yılı Faaliyet Raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise okunarak bilgi verildi.

Okunarak bilgi verilen 2014 yılı faaliyet raporu hakkında yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;


KARAR
2014 yılı Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan açık oylama neticesinde 12 ret oyu, 22 kabul oyu ile 2014 yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.