Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Eğitim ve Gençlik+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 02 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK + EĞİTİM VE GENÇLİK + KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 02
RAPOR TARİHİ : 07.04.2015
İLGİ : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 06.04.2015 tarih ve 276 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemiz, Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında “Bağımlılıkla Mücadele” işbirliği protokolü oluşturmayı planlanmaktayız.
Söz konusu protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne sevkini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz, Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında “Bağımlılıkla Mücadele” işbirliği protokolü imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki verilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk+Eğitim ve Gençlik+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 02 sayılı raporu, ekli protokolün 12. maddesindeki “süresiz” ifadesinin “dönem sonuna kadar” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.