Belediye Meclisinin 06.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 1. Birleşiminin 2. maddesinde yer alan ve bir yıl süre ile görev yapacak olan Çevre Komisyonu üyeliği için aday belirlenmesi istendi.

Çevre Komisyonuna Seçkin TURAN, Özlem AYVAZ, Cahit ÖZASLAN, Seyit ÇATALKAYA ve Ali Haydar İŞKAR’ın aday oldukları görülerek oylamaya sunuldu.


Çevre Komisyonu için yapılan oylama neticesinde;


Seçkin TURAN 33 oy,
Cahit ÖZASLAN 33 oy,
Özlem AYVAZ 33 oy,
Seyit ÇATALKAYA 33 oy,
Ali Haydar İŞKAR 33 oy alarak seçilmişlerdir.