Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 07 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 07
RAPOR TARİHİ : 07.04.2015
İLGİ : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 25.03.2015 tarih ve 248 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemizin seçilmiş ve atanmış personellerinin yurt içi ve dışı görevlendirmeleri yasal prosedürün belirlediği çerçevede yapılmaktadır.
Uygulamanın gereği olarak, bu görevlendirmelerle ilgili Belediye Meclisimizden karar alınması zorunluluğu vardır. Ancak, bazı dönemlerde yapılması gereken özellikle dış temas ziyaretlerinde (Kurs, Seminer, İnceleme gezisi vb.)Meclisin toplantı halinde olmaması veya dış temasın yapılacak olan ilk Meclis toplantısından önce olması halinde karar alınmada zorluk yaşanmaktadır. Bu nedenle; 2015 Mali Yılı sonuna kadar yapılacak her türlü iç ve dış temas gezisine katılacak olan katılımcıların belirlenmesi, görevlendirilmesi ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapılması için Başkanlık Makamına yetki verilmesi hususunda karar alınmak üzere yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; teklifin Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulü komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 07 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.