Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk Komisyonunun 07.02.2017 tarih ve 94 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 94

RAPOR TARİHİ: 07.02.2017

İLGİ:Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 06.01.2017 tarih ve 436 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü yazısında;

“İlgi : 22/11/2016 tarihli ve 33861 sayılı yazı.

İlgi dilekçe gereği semt sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Organik Pazar kurulması düşünülmekte olup;

Pazar komisyon üyelerinin oy birliği ile almış olduğu karar doğrultusunda Göktürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kapalı Halk pazarının bulunduğu yere Cuma günü Organik Pazar kurulması için yazımızın Meclise havalesini arz ederim. ” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Göktürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Kapalı Halk pazarının bulunduğu yere Cuma günü Organik Pazar kurulması komisyonumuzca oybirliği ile uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk Komisyonunun 07.02.2017 tarih ve 94 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.