Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk ve Tarife Ortak Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 04 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK VE TARİFE ORTAK KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO: 04

RAPOR TARİHİ: 08.02.2017

İLGİ: İşletme Müdürlüğünün 30.12.2016 tarih ve 31018 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

İşletme Müdürlüğü yazısında; “Belediyemiz sınırları dahilinde ayrı ayrı yerlerde bulunan bankamatiklerin (ATM) Belediyemiz tarafından tüm ATM'ler için uygun yerlerin tespitinin yapılarak bir bütün halinde topluca bir araya getirilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla ATM'lerin belirlenen alanlarda derli toplu bir şekilde konum itibari ile tek çatı halinde birleşmelerinin, hem kent estetiği açısından hem de güvenlik açısından son derece önemli olduğundan Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bankamatik (ATM) yerlerinin Belediyemiz tahsis, yetki ve tasarrufunun bulunduğu uygun alanlara toplanması ve 10 (on) yıllığına kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verilmesi hususunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca, Belediye Başkanına yetki verilebilmesi için yazımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bankamatik (ATM) yerlerinin Belediyemiz tahsis, yetki ve tasarrufunun bulunduğu uygun alanlara toplanması ve 10 (on) yıllığına kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verilmesi hususunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi uyarınca, Belediye Başkanına yetki verilebilmesi komisyonumuzca uygun görülmüş olup,

Takdiri meclise arz olunur.

KARAR :

Hukuk ve Tarife Ortak Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 04 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.