2017/13

Eyüp İlçesi, Fethi Çelebi Mahallesi, 1012 ada, 2 parselde plan tadilatı

2017/16

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kapatılarak, alt hizmetlerinin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Plan Proje Müdürlüğüne devredilmesi

2017/19

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği itirazları

2017/20

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği itirazları

2017/21

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği itirazları

2017/25

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği itirazları

2017/26

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği itirazları

2017/27

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği itirazları

2017/28

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği itirazları

2017/29

Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı itirazlarına ilişkin Uygulama İmar Plan değişikliği itirazları