Belediye Meclisinin 09.02.2017 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 4. toplantı dönemi Şubat ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 247 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

İMAR KOMİSYON RAPORU

Rapor No: 247

Rapor Tarihi: 08.02.2017

Konu: Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 2195, 2194, 2193, 2192 sayı, 01.02.2017 tarihli yazıları

KOMİSYON İNCELEMESİ

06.02.2017 tarihinde Meclis tarafından İmar Komisyonuna havale edilen tekliflerde; 23.11.2016 t.t.’li 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait UİP İtirazlarına İlişkin UİP Değişikliği’ne 26.12.2016-26.01.2017 tarihleri arasında yapılan itirazlar, konu kısmında belirtilen Plan ve Proje Müdürlüğü’nün yazıları ile tarafımıza iletilmiş olup, Komisyonumuzca incelenmiştir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; 157 ada, 8 parsele ilişkin söz konusu itirazlar ekli bilgi paftasında görüldüğü gibi tadilen oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Yüce Meclise arz olunur.

KARAR :

İmar Komisyonunun 08.02.2017 tarih ve 247 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.