Belediye Meclisinin 08.04.2015 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 2. toplantı dönemi Nisan ayı Meclis toplantısı 2. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 08 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

HUKUK+KÜLTÜR VE TURİZM ORTAK KOMİSYON RAPORU
RAPOR NO : 08
RAPOR TARİHİ : 07.04.2015
İLGİ : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.03.2015 tarih ve 264 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yazısında; “Belediyemiz, Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı (AKDAV) İle“EDE” Evde Değerler Eğitimi Proje İşbirliği Protokolü oluşturmayı planlanmaktayız.
Söz konusu protokolün imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki verilmesi hususunda yazımızın Belediye Meclisi’ne sevkini arz ederim.” denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ
Komisyonumuz yapmış olduğu incelemeler neticesinde; Belediyemiz ile Aksa Eğitim ve Dayanışma Vakfı (AKDAV) arasında “EDE” Evde Değerler Eğitimi Proje İşbirliği Protokolü imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Remzi AYDIN’a yetki verilmesi komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmüş olup,
Takdiri meclise arz olunur.

KARAR
Hukuk+Kültür ve Turizm Ortak Komisyonunun 07.04.2015 tarih ve 08 sayılı raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edildi.