T.C.
EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU
SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
1 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
( Sıhhi - Gayrisıhhi )
Şahıslar İçin;
1.Başvuru ve Beyan Formu(İnternet Sitemizden veya Müdürlüğümüzden temin edilebilir.)
2.Vergi Levhası(Şubeler için maliye yoklama fişi)
3.Kira Kontratı(Aslı ibraz edilecektir.)Ve Tapu Sureti
4.Ustalık Belgesi(Gerekli İşyerleri İçin)
5.Oda Kayıt Belgesi(Esnaf- Ticaret veya bağlı olduğu oda)
6.Kat Maliklerinin tamamından alınacak Muvafakatname(Tapuda Mesken görülen yerlerde açılacak işyerleri için)
7. Yabancı Uyruklular İçin Çalışma İzin Belgesi
8. Adi Ortaklıklarda Noterden Adi Ortaklık Sözleşmesi
NOT:Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.
9207 sayılı yönetmelik gereğince öngörülen kriterlerin uygun olduğunun tespiti halinde sıhhi 1 gün, gayrisıhhi 5 gün içerisinde verilir.
Şirketler İçin;
1. Başvuru ve Beyan Formu(İnternet Sitemizden veya Müdürlüğümüzden temin edilebilir.)
2. Vergi Levhası(Şubeler için maliye yoklama fişi)
3. Kira Kontratı(Aslı ibraz edilecektir.)Ve Tapu Sureti
4. Ticaret Sicil Gazetesi
5. İmza Sirküleri
6. Faaliyet Belgesi
7. Ustalık Belgesi(Gerekli İşyerleri İçin)
8. Kat Maliklerinin tamamından alınacak Muvafakatname(Tapuda Mesken görülen yerlerde açılacak işyerleri için)
9. Yabancı Uyruklular İçin Çalışma İzin Belgesi
NOT:Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.
2 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
( Umuma Açık )
Şahıslar İçin;
1. Başvuru Ve Beyan Formu(İnternet Sitemizden veya Müdürlüğümüzden temin edilebilir.)
2. Vergi Levhası(Şubeler için maliye yoklama fişi)
3. Kira Kontratı(Aslı ibraz edilecektir.)Ve Tapu Sureti
4. Olumlu İlçe Emniyet Tahkikatı
5. Ustalık Belgesi(Gerekli İşyerleri İçin)
6. Çalışan Personelle İlgili Kimlik Fotokopisi ve Sağlık Muayene Cüzdanı, Adli Sicil Kaydı
7. Özel Yapı Şekli Gerektiren İşyerlerinden İskan Belgesi
8. Eğlence Merkezleri vb. yerlerden Makine Mühendisleri Odasından Teknik Uyugunluk Raporu, Karting Yerlerinden Pist Lisans Belgesi, Otel ve Pansiyonlar için Oda Yatak Sayısını Belirten Yazı
9. Kat Maliklerinden alınacak Muvafakatname(Mesken ise %100 , İşyeri ise %51)
NOT:Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.
9207 sayılı yönetmelik gereğince öngörülen kriterlerin uygun olduğunun tespiti halinde 1 ay içerisinde sonuçlandırılır.
Şirketler İçin;
1. Başvuru Ve Beyan Formu(İnternet Sitemizden veya Müdürlüğümüzden temin edilebilir.)
2. Vergi Levhası(Şubeler için maliye yoklama fişi)
3. Kira Kontratı(Aslı ibraz edilecektir.)Ve Tapu Sureti
4. Olumlu İlçe Emniyet Tahkikatı
5. Ticaret Sicil Gazetesi
6. Faaliyet Belgesi
7. İmza Sirküleri
8. Ustalık Belgesi(Gerekli İşyerleri İçin)
9. Çalışan Personelle İlgili Kimlik Fotokopisi ve Sağlık Muayene Cüzdanı, Adli Sicil Kaydı
10. Özel Yapı Şekli Gerektiren İşyerlerinden İskan Belgesi
11. Eğlence Merkezleri vb. yerlerden Makine Mühendisleri Odasından Teknik Uyugunluk Raporu, Karting Yerlerinden Pist Lisans Belgesi, Otel ve Pansiyonlar için Oda Yatak Sayısını Belirten Yazı
12. Kat Maliklerinden alınacak Muvafakatname(Mesken ise %100 , İşyeri ise %51)
NOT:Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.
3 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Devir Talebi Şahıslar İçin;
1. Başvuru Dilekçesi(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)
2. Noterden yapılmış Devir Sözleşmesi
3. Ruhsatın Aslı
4. Vergi Levhası
5. Kira Kontratı(Aslı ibraz edilecektir.)
NOT:Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.
9207 Sayılı Yönetmelik gereğince gerekli kriterlerin sağlandığının tespiti halinde 5 İş Günü
Şirketler İçin;
1. Başvuru Dilekçesi(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)
2. Noterden yapılmış Devir Sözleşmesi
3. Ruhsatın Aslı
4.Ticaret Sicil Gazetesi
5.İmza Sirküleri
6.Faaliyet Belgesi
7. Kira Kontratı(Aslı ibraz edilecektir.)
NOT:Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.
4 Sıhhi/ Gayrisıhhi/ Umuma Açık Müesese Ruhsat İptali 1.Ruhsat İptali Talebini İçeren Dilekçe(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)
2.Ruhsatın Aslı
1 İŞ GÜNÜ
5 Ruhsatlandırmaya İlişkin Ek Süre Talebi 1. Dilekçe(Müdürlüğümüzden temin edilebilir) 1 İŞ GÜNÜ
6 Ölçüler ve Ayar Beyanı 1. Terazi Beyanı 1 GÜN
7 Canlı Müzik İzini 1.Dilekçe(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)
2.Çevresel Gürültü Değerlendirme Raporu
Çevresel Gürültü Ölçüm Raporu Teslim Edildikten 5 Gün Sonra
8 Alkol ve Tütün Ürünleri Satışı için Uygunluk Yazısı 1.Dilekçe(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)

Metre-mesafe ölçümü ve ilgili yazışmalar yapıldıktan sonra 1 gün

9 m² Farkına İtiraz 1.Dilekçe 15 GÜN
10 Kış Bahçesi Ruhsatı 1.Dilekçe(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)
2.İmar Yazışması(Müdürlüğümüzce yapılacaktır)
9207 Sayılı Yönetmelik Gereğince gerekli kriterlerin sağlandığının ve imar onayı alındıktan sonra 5 iş günü
11 Mesül Müdürlük İptali 1.Dilekçe
2. Mesül Müdürlük Yazısı
15 GÜN
12 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Mesül Müdür Ataması 1.Dilekçe(Müdürlüğümüzden temin edilebilir)
2.Mesül Müdür Atama Kararı
15 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız